1tv

 
خبرهای ساعت ده شب تلویزیون یک - چهارشنبه.
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
ویژه برنامه نوروزی شام دل انگیز را شب های نوروز ساعت شش شام از یک ببینید 1tv.af/live.
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
Magnificent Century Kosem- Saturday To Friday 9:00 PM Village Girl - Saturday to Thursday 7:00 PM Wild Skin - Saturday to Thursday 6:00 PM ...
 
 
خبرهای دری ۵:۳۰ افغانستان و جهان.
 
 
خبرهای دری ۵:۳۰ افغانستان و جهان.
 
 
حاشیه خبر امشب را با موضوع بحث نشست بروکسل و حساسیت های آن برای افغانستان مشاهده کنید. مهمانان برنامه: اجمل...
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک - سه شنبه اول حمل 1396 1TV 10pm Dari News Bulletin.
 
 
بخش از برنامه گلبانگ تلویزیون یک که در بخش کمره مخفی با آقای صدیق صدیقی شوخی رسانه اجرا شد.
 
 
مناظره‌ی کابل در مورد افغانستانِ پس از کرزی.
 
 
خبرهای دری ۱۰ شب افغانستان و جهان.
 
 
وضعیت فعلی احمدخان ایشچی بیان گر چیست؟ آیا نهادهای عدلی و قضایی پاسخ پرسش‌ مردم را ارایه خواهد توانست؟...
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
خبرهای دری ۵:۳۰ افغانستان و جهان.
 
 
خبرهای ده شب.
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
خبرهای ده شب.
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان در این مجموعه خبری.
 
 
افزایش چشم‌گیر بیجاشدگان داخلی چالش‌ها در برابر بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان تا چه حد است؟ آیا دولت...
 
 
خبرهای دری ۵:۳۰ افغانستان و جهان.
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
1TV News and Analysis 7.10.2016 خبر و حاشیه خبر