1tv

 
خبرهای ده شب تلویزیون یک گوینده: فردین امینی.
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
مناظره‌ی کابل: در این برنامه در مورد آینده سیاست قومی در افغانستان بحث می کند. مهمانان این برنامه: سلیمان...
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
خبرهای دری ساعت 5:30 افغانستان گوینده‌: درخشان صدیقی.
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک - چهارشنبه سوم جوزا.
 
 
مناظره کابل اینبار در مورد ترکیب قومی در افغانستان گفتگو دارد. دوشنبه ساعت هفت این بحث را از "تلویزیون یک"...
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک گوینده‌ : فردین امینی.
 
 
Magnificent Century Kosem- Saturday To Friday 9:00 PM Village Girl - Saturday to Thursday 7:00 PM Wild Skin - Saturday to Thursday 6:00 PM ...
 
 
今週の週刊WRESTLE-1TVは 6月6日後楽園ホール大会で行われる WRESTLE-1タッグチャンピオンシップ 【王者組】河野真幸&伊藤貴則vs征矢 学&タナカ岩石...
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک 1TV 10pm News 20.May.2017 گوینده: فردین امینی.
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
بخش از برنامه گلبانگ تلویزیون یک که در بخش کمره مخفی با آقای صدیق صدیقی شوخی رسانه اجرا شد.
 
 
خبرهای ده شب تلویزیون یک.